Neuromarketing & More

This is the Straylight blogg page with insights we would like to share with you. We are interested in the boarder line between marketing, behavioral economics and neuro science. Happy reading.

 

Think RECOGNITON for your brand!

RECOGNITION OR RECALL Branding is about creating memories of a product or service. What we previous have experienced and learned have impact on how we behave and take decisions. There are different types of memories but the marketing industry is focused mainly on recall. Almost all brand trackers are built on recall memories only, even […]

Läs mer

Online helpdesk för marknadsundersökningar

I vår omvärld blir allt fler relationer digitala, chat och bild ersätter fysiska möten. När vi håller kontakten med försäkringsbolaget, besöker doktorn eller kommunicerar med flygbolaget vill vi inte behöva prata. Inte heller Marknadschefer har tid att träffa sina konsulter och söker därför snabba och relevanta relationer via sociala medier. Konsultbranschen möter denna verklighet långsamt […]

Läs mer