Intelligent textanalys  – Folk pratar om dig, vad säger dom?

Vårt Reputation Score™, RepS, kan vara den viktigaste metriken att följa för att ha en direkt indikation över hur varumärket mår online. Reputation Score beskriver relationen mellan alla positiva och alla negativa omnämnanden du haft på sociala medier den senaste tiden.

Att kontinuerligt följa RepS över tid skapar insikter i hur marknadskommunikationen fungerar, hur säsongsvariationer påverkar känslorna hos kunderna och vad effekten blev av den senaste reklamkampanjen? Vad hände efter chefsbytet? Hur togs vår nya logotyp emot? Kan man förutse en försäljningsökning?

Vår Share of Talk, SoT, visar vem som äger snacket om dina produkter – du eller konkurrenterna? Vem nämns mest positivt i samband med ditt produktslag? När folk pratar om bensin – vilken mack nämns oftast? När folk snackar bank – vem dominerar?

Vi går på djupet i snacket – vad engagerar dina potentiella kunder? Är det kundtjänsten? Produktkvalitet? Bemötandet hos dina medarbetare?

AI Textanalys är lämpligt för att testa


 

Kombinera AI Textanalys med dessa undersökningar för en mer heltäckande bild

 
Implicit Association Test (IAT)
Enkät under-sökning
Fokus- grupp
 

Verksamhetskritisk kunskap

Sociala medier är det mest talande datasetet du kan analysera för att få reda på hur folk egentligen känner. Ingen annan datakälla är så direkt, snabb och emotionell.

  • Du får snabbt svar på kritiska frågor
  • Du kan följa förändringar över tid och bedöma effekt av din kommunikation
  • Du kan hitta nya kundgrupper eller produktmöjligheter
  • Du ser snabbt samband mellan nya parametrar som påverkar din affär

Vill du veta mer?

Chatta med en insight director Bli uppringd av en insight director
 

SoMe Intelligence visar vad folk säger om ditt varumärke eller verksamhetsområde.

Om metoden

Vi lyssnar på Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Bloggar och Forum.

Vi kan mäta vid ett tillfälle eller kontinuerligt.

Om du redan lyssnar på sociala medier använder din data i analysen.

Vi har stor vana att pedagogiskt presentera våra slutsatser och anpassar vårt innehåll efter din verksamhet.

Slutrapporten arbetar vi oss igenom tillsammans i ett uppskattat workshopsformat. Du lämnar detta möte med inspiration och konkreta att göra-listor – din tid får omedelbar effekt.

Viktigt vid SoMe Intelligence

Insamlingen bör ske över hela det sociala nätet – en del av resultatet är att identifiera vilka kanaler som är mest betydelsefulla.

Algoritmerna för att avgöra relevans måste vara precisa. Många verktyg fångar allt och kan inte skilja på generiska ord och varumärken.

Sentimentsanalysen är nyckeln. Om du inte får svar på hur känsloläget är blir det svårt att prioritera.

Missa inte att samla in omnämnanden av alla relaterade ord – lyssna brett och låt relevansalgoritmen sortera bort det ovidkommande.

Andra metoder Andra undersökningar

Blogginlägg