IAT hjälper marknadsförare att förstå det snabba intuitiva tänkandet

Vår hjärnor är programmerade att vara ”lata” och att undvika medvetet tänkande. De flesta av våra beslut sker intuitivt, extremt snabbt och undermedvetet. Forskningen är överens om att endast en liten del av våra beslut bygger på medvetet rationellt tänkande.

IAT hjälper marknadsförare att förstå det snabba intuitiva tänkandet och att därigenom förutse konsumenternas beteende. Eftersom det intuitiva tänkandet ofta styr över det medvetna tänkande har metoden en hög förklaringsgrad.

Metoden är att blixtsnabbt visa utvalda bilder eller ord innan man ställer en fråga. Bildernas och ordens betydelse kommer att påverka hastigheten och förmågan att svara rätt. Det gör att man kan se hur det intuitiva beslutsfattandet påverkar besluten. https://en.wikipedia.org/wiki/Implicit-association_test.

Ofta kombinerar vi implicita frågor med explicita. När det explicita och implicita svaret sammanfaller är sannolikheten mycket hög att vi har fått ett korrekt svar på hur kunderna kommer att reagera och agera på ett stimuli eller en trigger.

Berätta på vår chatt vad du behöver och vi ger gratis tips och råd. Om du vill får du ett undersökningsförslag inom någon timma.

 

Implicit Association Test (IAT) är lämpligt för att testa


 

Kombinera Implicit Association Test (IAT) med dessa undersökningar för en mer heltäckande bild

 
Eyetracking
AI Textanalys
Enkät under-sökning
Fokus- grupp
 

Implicit testing är bra för nya koncept

Vi rekommendera alltid våra kunder att använda Implicit Association Testing när man ska introducera nya koncept, ny varumärkesidentitet och nya förpackningar.

Vi testar varumärken, logotyper, designer, annonser mm.

IAT skapar insikter även om det som är ”omöjligt” att tycka till om som t ex färg, form och figurer.

Vill du veta mer?

Chatta med en insight director Bli uppringd av en insight director
 

IAT ger fyra grundläggande svar om det du testar

Valence – Om det samlande intrycket är positivt eller negativt.

Relevans – Hur relevant det är för kunden.

Emotioner – Koppling till olika känslor.

Associationer – Koppling till olika associationer.

 

Metodpartner

Straylight har arbetat med neuromarketing och varumärken de senaste 5 åren. Metodpartner for IAT är Sentient Decisions Science från Boston som har utvecklat världsledande teknik och kompetens för IAT. Alla undersökningar genomförs med deras verktyg Sentient Prime och vi är alla utbildande i tekniken på plats i USA. I Norden har vi genomfört IAT de senaste fyra åren främst för reklam och varumärkesutveckling.

 

Andra metoder Andra undersökningar

Blogginlägg