Face to Face bygger på samtal.

När man arbetar med utveckling av marknadsföring, varumärken, kommunikation eller erbjudanden behöver man bra feedback från kunderna.

Personliga samtal, enskilt eller i grupp är en oslagbar metod för att snabbt och effektivt göra de avstämningar som man behöver. Både före och efter lanseringar. Du kan fråga om vad som helst.

Någon har sagt att intervjuer via samtal alltid ska användas när man inte vet vad man ska fråga om och behöver mer kunskap om vad som är ett problem eller hur kunderna tänker.

Ofta kan inte det du undersöker uttryckas i siffror eller data t.ex. för användbarhetstest på en webbplats, formen på en logotyp, känslan i en annons, lukten i en förpackning eller beröring av en yta. Då är Face to face en bra metod.

Vi erbjuder snabba lösningar genom partners som kan hitta representanter från nästan alla målgrupper med några dagars framförhållning. Våra moderatorer och intervjuare är seniora och erfarna marknadsförare som kan tolka såväl direkta svar såväl som respondentens reaktioner i röst och kroppshållning.

Berätta på vår chatt vad du behöver och vi ger gratis tips och råd. Om du vill får du ett undersökningsförslag inom någon timma.

 

 

 

Fokus- grupp är lämpligt för att testa


 

Kombinera Fokus- grupp med dessa undersökningar för en mer heltäckande bild

 
Eyetracking
AI Textanalys
Enkät under-sökning
Prisanalys
 

Många behov och problem ligger under ytan och kan bara upptäckas i ett samtal.

Om du vill ha en djup och mångfacetterad bild av kundernas åsikter och preferenser är det bra med kvalitativa Face to faceundersökningar. De bygger på personliga samtal direkt med målgruppen och genomförs via gruppdiskussioner eller djupintervjuer. Du får tydliga insikter i hur målgruppen resonerar och planerar.

Vill du veta mer?

Chatta med en insight director Bli uppringd av en insight director
 

Viktigt

Personliga intervjuer används med fördel när man t ex vill se hur människor använder en viss produkt/kategori och fråga dem om hur och varför.

De ger utrymme för diskussion och öppna frågor och används när man har ett behov av djuplodande insikter. Personliga intervjuer genomförs ofta i ett köpcenter, hemma hos eller på någons arbetsplats.

När man vill ha uppslag till nya produkter/tjänster är Fokusgrupper en rekommenderad metod. 5-8 personer och en mentor diskuterar ett ämne i syfte att få djupare kunskap om bakomliggande orsaker, t ex attityder och beteende.

Face to face och Eyetracking är en bra kombination. Eyetracking ger ovärderlig information om vad man ska fokusera på i ett samtal.

Face to Face kan användas för nästan alla behov men det är viktigt att komma ihåg att resultatet bara svarar för vad just de som man pratar med tycker eller tänker. Det är riskabelt att dra slutsatser om hela marknaden med en fokusgrupp som ensam grund.

Andra metoder Andra undersökningar

Blogginlägg