Prisanalys hjälper dig att optimera ditt erbjudande.

Som marknadsförare är det svårt att veta hur man ska kombinera sitt erbjudande för att få maximal effekt. Förändringar i prisläge, egenskaper och utseende kan göra att försäljningen ökar eller minskar.

Choice simulation används oftast i produkt- och tjänsteutvecklingsprocesser för att säkerställa att man inte går miste om försäljning eller lönsamhet genom att kunderna väljer konkurrenternas alternativ.

Så här går det till när man simulerar ett bilval.

1. Målgruppen genomför en serie val mellan ett större antal bilkoncept.

2. De visade bilkoncepten är uppbyggda av på förhand bestämda egenskaper, t ex märke, pris, färg, karosstyp mm. Varje egenskap består av två eller flera nivåer. Egenskapen Märke skulle kunna bestå av nivåerna Volvo, Audi och Toyota.

3. Bilkoncepten varieras i testet på ett sätt som gör det möjligt att i analysen förstå vilka egenskaper som styr målgruppens val av bil..

4. Vi kan sedan simulera efterfrågan för alla de bilkoncept som uppstår när vi förändrar egenskaperna. Vad händer med vår marknadsandel om vi höjer priset? Om en konkurrent sänker priset? Om vi erbjuder fler karosstyper/modeller?

 

75% av alla lanseringar misslyckas.

Det beror dock inte på att man inte har testat sitt erbjudande tillräckligt utan snarare att man testat på fel sätt.

Att testa hur kunden väljer kan vara det som gör skillnaden för att lyckas med en lansering.

Fråga oss på chatten så berättar vi mer om Choice simulation.

 

Prisanalys är lämpligt för att testa


 

Kombinera Prisanalys med dessa undersökningar för en mer heltäckande bild

 
Eyetracking
Enkät under-sökning
Fokus- grupp
 

Prisanalys ger en bra bild av framtida försäljning

  1. Utvärdera många varianter av en produkt och hitta den bästa eller mest lönsamma produkten.
  2. Kartlägg olika egenskapers betydelse för målgruppens produktval.
  3. Förutsäg effekter av egna och konkurrenters produktförändringar.

 

 

Vill du veta mer?

Chatta med en insight director Bli uppringd av en insight director
 

Choice simulation är en kraftfull metod som hjälper dig förstå hur dina kunder väljer mellan olika alternativ.

Du kommer tjäna pengar på Choice simulation

Hur kommer dina kunder att reagera på förändringar i marknaden som t.ex. när du ändrar i ditt erbjudande? Kunskap om effekten av ändrade produktfunktioner eller prissättning ger konkurrensfördelar.

Metodpartner

Refina AB är en erfaren expert på con joint och valsimuleringar. Tillsammans med Straylight genomför de intervjuer och statistiska beräkningar som krävs för Choice simulation.

 

 

Andra metoder Andra undersökningar

Blogginlägg