My Insight Agency

Nya perspektiv. Nya metoder. Alltid online.

 

 

 

 

 

 Läs om våra metoder

Enkät under-sökning
Fokus- grupp
Customer Experience
Prisanalys
 

Fråga många kunder och kvantifiera.


En enkätundersökning är den traditionella marknadsundersökningen där man ställer frågor med öppna eller slutna svarsalternativ i en enkät. Resultaten sammanställs och man kan se andelar och nivåer på det man vill fråga om.

Förr i tiden var det vanligt med telefon eller brev med frågor. Idag är hela undersökningen onlinebaserad och därmed effektivare och enklare att använda.

Med hjälp av genomarbetade enkäter och frågesystem ställer vi frågor till paneldeltagare i hela världen om nästan vad som helst. Du får kvantifierade resultat som visar hur många som har kunskap eller åsikt om något.

Vi hjälper dig göra varumärkesundersökningar, reklamtester eller testa nya produkter. Frågorna kan handla om kännedom, preferenser, rekommendation eller annan feedback.

Bra onlineundersökningar är en av de enklaste och mest beprövade metoderna för att skapa bättre beslutsunderlag och insikter.

Läs mer
 
 
 

Fokusgrupper och intervjuer.


Fokusgrupper och intervjuer kan hjälpa dig att identifiera kundbehov, välja budskap, skapa idéer och utvärdera ditt arbete.

"Allt vi gör kommunicerar och för att få en sann bild av hur kunder tänker behöver man observera ansiktsuttryck, kroppshållning, röstlägen och rörelsemönster tillsammans med de svar man får på direkta frågor. Det gör man bäst när man träffar kunder för samtal" .

Personliga möten är ett bra alternativ när man har stimulin som är svåra att visa på annat sätt än vid ett fysiskt möte.

Fokusgruppen är bra när man utvecklar nya koncept och vill att deltagarna ska inspireras av varandra och skapa nya insikter genom att de diskuterar.

Personliga intervjuer är ett bra sätt att snabbt förstå hur kunder tänker och resonerar.

Läs mer
 

Fokusgrupper och intervjuer passar bl.a. för

 
 
Sektion om NPS revideras just nu. Välkommen åter.
 
 

Vilket pris och vilka egenskaper ger bäst intäkt


Vår prisanalys bygger på conjoint.  Det är en kraftfull metod som marknadsförare använder för att kartlägga vilka funktioner en produkt eller tjänst bör ha och för att bestämma hur den ska prissättas.

Med Prisanalys kan du:
A. Maximera ditt pris. Genom att utvärdera varianter av en produkt (eller tjänst) kan du skapa den bästa eller mest lönsamma produkten.
B. Kartlägga olika egenskapers betydelse. Typiska egenskaper är varumärke, pris, design, färg, smak, material, miljöegenskaper mm.
C. Förutsäga effekter av egna och konkurrenters produktförändringar, inte minst prismässigt.

Läs mer
 

Prisanalys är lämpligt för att testa

 
 
 


 

Vad vill du analysera? Vi hjälper dig välja metod.

Magnus Ernestam

Jan Nylund

Pär Wiklundh

Rickard Lundberg

Ann Selin

Clas Lilliecreutz

Chatta

Du får svar direkt av våra insight directors

Använd chattfunktionen nere i högra hörnet

Ring

Vi snackar gärna undersökning

+46 73 3661366

Maila

Vi svarar på dina frågor så fort vi kan

Mailformulär